اولین مسابقه

محمد یوسفی   ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۴۶

باسلام اولین مسابقه از اولین دوره مسابقات کلوپ کبوتران مسافتی دره شهر در تاریخ 17_10_99 از مبدأ جوانرود به مقصد دره شهر به مسافت 200کیلومتر هوایی با حضور هشت مربی و تعداد50قطعه کبوتر با داوری اقای علی محمد میرزایی و مدیرت و برگذاری مسابقات محمد یوسفی برگذار شد که در پایان وقت قانونی مسابقه 21کبوتر به اشیانه برگشت و اقای پژمان کهزادی با دوساعت چهل پنج دقیقه نفر اول مسابقه شد باارزوی موفقیت برای همه دوستان
مدیر کلوپ کبوتران مسافتی دره شهر محمد یوسفی