قوانین کلوپ کبوتران مسافتی دره‌شهر

اصل اول صداقت
اصل دوم دوستی
اصل سوم همه برابر هستند
دوستانی که داخل کلوپ عضو هستید اینجاب محمد یوسفی کوچک شما همه برای اینجانب به یک اندازه محترم هستید و اینجانب خدا را شاهد میگیرم که در ورزش کبوتران مسافتی شهرستان دره شهر تمام تلاش خود را به کار میگیرم که در حق کسی کوچک ترین ظلمی نشود
باتشکر از همه دوستانی که این جانب را قبول داشتن و این وظیفه سنگین رو به من دادن

آخرین بروزرسانی در ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۴۴