دومین مسابقه

محمد یوسفی   ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۵۸

باسلام دومین مسابقه از اولین دوره مسابقات کلوپ کبوتران مسافتی دره شهر با تاخیر به دلیل برخی مشکلات که برای شرکت کنندگان از جمله بیماری پرنده ها رخ داد در تاریخ 19_11_99از مبدأ پاوه به مقصد دره شهر به مسافت دویست سی کیلومتر هوایی بامدیریت محمد یوسفی وداوری اقای رضا کولیوند وناظر رهاسازی اقای محسن نادری با تعداد شش مربی و38قطعه کبوتر برگذار شد که در پایان وقت قانونی مسابقه18 کبوتر به اشیانه برگشتن واقای ایوب تیموری مقام اول را کسب کرد با ارزوی موفقیت برای همه دوستان مدیر کلوپ کبوتران مسافتی دره شهر محمد یوسفی